Czym jest ISTDP

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (ISTDP) jest stosunkowo młodym nurtem w psychoterapii. Jego początki miały miejsce na przełomie lat 60 i 70 a za jego twórcę uważany jest Habib Davanloo. U podstaw tego nurtu leży brak satysfakcji z długości oraz efektów klasycznej psychoterapii psychoanalitycznej oraz chęć wypracowania bardziej skutecznej metodologii pracy. Rozwijając metodologię pracy Davanloo skoncentrował się na trzech najważniejszych elementach:

  • precyzyjna obserwacja skutecznych interwencji w nagranych materiałach z sesji
  • podstawy teoretyczne psychoterapii psychoanalitycznej oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego
  • precyzyjna integracja metodologii pracy z wiedzą neurobiologiczną
Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *