istdp

średnia ilość sesji

ilość spotkań w miesiącu

minut jednego spotkania

Czym jest ISTDP

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (ISTDP) jest stosunkowo młodym nurtem w psychoterapii. Jego początki miały miejsce na przełomie lat 60 i 70 a za jego twórcę uważany jest Habib Davanloo. U podstaw tego nurtu leży brak satysfakcji z długości oraz efektów klasycznej psychoterapii psychoanalitycznej oraz chęć wypracowania bardziej skutecznej metodologii pracy. Rozwijając metodologię pracy Davanloo skoncentrował się na trzech najważniejszych elementach:

 1. precyzyjna obserwacja skutecznych interwencji w nagranych materiałach z sesji
 2. podstawy teoretyczne psychoterapii psychoanalitycznej oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego
 3. precyzyjna integracja metodologii pracy z wiedzą neurobiologiczną
Korzyści dla klienta

ISTDP to aktywna prace ze strony terapeuty oraz ze strony klienta. Dzięki temu możliwe jest wypracowanie konkretnych korzyści:

 1. oszczędność czasu
 2. koncentracja na najszybszej drodze do wprowadzenia zmiany
 3. głębokie rozumienie mechanizmów i procesów które skłaniają klienta do korzystania z obron

Praca w Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Psychodynamicznej koncentruje się wokół następujących standardów:

 1. intensywność – koncentrowanie uwagi i zaangażowania na problemie, unikamy snucia opowieści i historyjek
 2. krótkoterminowość – precyzyjne zmierzanie do osiągania zmian
 3. dynamiczność – uważność na wewnętrzne konflikty oraz działanie mechanizmów obronnych
Efekty udanej terapii

celem terapii jest:

 1. Rozumienie przez klienta mechanizmów i procesów, które kierują jego zachowaniem i sposobem myślenia
 2. zdolność monitorowania i regulowania swojego lęku
 3. świadomość stosowanych mechanizmów obronnych i zdolność do rezygnacji z nich
 4. doświadczane własnych emocji  w separacji od mechanizmów obronnych i mechanizmów lękowych
 5. wyrażanie własnych uczuć i zaspokajanie potrzeb psychologicznych w konstruktywny sposób

Metodologia pracy ISTDP jest udokumentowana licznymi badaniami naukowymi również z zakresu neuropsychologii.