O mnie

wykształcenie i specjalizacja

ISTDP Core Training (szkoła intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej) pod stałą superwizją Josette ten Have-de Labije w Berlinie

Psychologia Uniwersytet Śląski – wydział psychologii klinicznej i sądowej; praca magisterska z wyróżnieniem

Szkoła trenerów biznesu “Od diamentu do brylantu” Elzbiety Sołtys w Krakowie

Szkoła coachów ProfiBussines Group w Gliwicach

Zadządzanie personelem Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

doświadczenie psychologiczne i terapeutyczne

Od 2005 roku praca jako psycholog Od 2008 roku prywatna praktyka psychologiczna i szkoleniowa

W jednym roku przeprowadzam średnio: 1100 godzin pracy indywidualnej z klientami oraz 1000 godzin szkolenia dla róznych grup.

Kluczowe doświadczenia w pracy indywidualnej z klientem: zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, kryzysy w trakcie trudnych sytuacju życiowych, zaburzenia związane ze stresem, DDA, relacje partnersie, relacje z dziećmi, problemy emocjonalne, poszukiwanie własnej tożsamości, rozwój osobisty, zaburzenia psychosomatyczne, nieumiejetnośc realizacji własnego potencjału, kompetencje rodzicielskie

Kluczowe doświadczenia w szkoleniach grupowych: komunikacja, asertywność, budowanie własnej kariery, coaching w zarządzaniu, skuteczne wywieranie wpływu, aktywizacja zawodowa, sprzedaż, budowanie relacji, elementy marketingu, budowanie i ocena oferty handlowej, zakładanie własnej firmy, coaching rodzicielski, zarządzanie czasem i zadaniami, autoprezentacja, dynamika współpracy zespołowej, wypalenie zawodowe, budowanie motywacji

obszary zainteresowań

Moim osobistym przekonaniem jest, że zdobywanie szerokich doświadczeń biznesowych i zyciowych wspiera kompetencje pracy indywidualnej z klientami oraz prowadzenie szkoleń grupowych. Dlatego pozostając wierny praktyce psychologicznej angażuje się w nastepujące działania:

1. Jestem współwłaścicielem firmy produkcyjnej, która działa na terenie całej Polski

2. Jestem wykładowcą Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji – prowadzę zajęcia na temat budowania własnej kariery zawodowej i funkcjonowania w zespole