Dla kogo

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty?
Realizacja własnego potencjału, umiejętność podejmowania wyzwań, nawiązywanie szczerych i głębokich relacji, przekonanie o własnej skuteczności, zdolność czerpania radości z własnych osiągnięć – to jedne z główne wskaźników zdrowia psychicznego.
Czasem na drodze do jego osiągnięcia stoją problemy natury charakterologicznej będące jednocześnie wskaźnikiem do skorzystania z fachowej pomocy psychoterapeutycznej. Do najpopularniejszych z nich należą:
 1. wycofanie, nieśmiałość, poczucie osamotnienia
 2. impulsywność i kierowanie się emocjami w działaniu
 3. unikanie konfrontacji, podporządkowywanie się w relacjach
 4. ograniczona umiejętność dbania o własną niezależność w relacjach
 5. lęk przed własnym gniewem i siłą
 6. problem z otrzymywaniem i dawaniem miłości oraz innych ciepłych uczuć
 7. lęk przed spontanicznością
 8. lęk przed oceną
Dodatkowymi wskaźnikami są:
 1. doświadczania realnego cierpienia wynikającego ze stanów psychicznych
 2. obserwacja, że powtarzane schematy działania nie są dobre dla Ciebie ani dla bliskich
 3. pojawiają się objawy wegetatywne ze strony układu pokarmowego, trudności ze snem lub problemy w regulacji ilości spozywanego jedzenia
 4. pojawienie się stanu napięcie
 5. doświadczanie stanów lękowych
 6. agresja (czynna oraz bierna) lub lęk przed utratą kontroli
Przykładowe rodzaje zaburzeń i problemów będące wskazaniem do psychoterapii
 1. zaburzenia nastroju oraz depresja
 2. zaburzenia nerwicowe
 3. fobie
 4. zaburzenia lękowe
 5. zaburzenia żywienia
 6. DDA
 7. zaburzenia psychosomatyczne
 8. choroby autoimmunologiczne
 9. zaburzenia osobowości (niedojrzałość, kłopoty tożsamościowe)
Najczęstsze sytuacje życiowe będące wskazaniem do skorzystania ze wsparcia psychoterapeuty
 1. rozwód lub separacja małżeńska
 2. doświadczenie przemocy lub zaniedbania
 3. rozczarowania związane z sytuacją zawodową
 4. konieczność zmiany stylu życia
 5. doświadczenie choroby własnej lub osoby bliskiej
 6. kłopoty w pożyciu seksualnym lub brak satysfakcji
 7. zawarcie lub utrata istotnej relacji międzyludzkiej
 8. zmiany w prowadzonym biznesie
 9. zmiany w sytuacji zawodowej
 10. konflikty małżeńskie lub z krewnymi współmałżonka
 11. problemy wychowawcze z dziećmi